Üyelik ve Kullanım Koşulları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI

Sitenin üyelik bölümlerine erişim ve kullanım, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ve Kullanım Şartlarının hüküm ve koşullarını kabul etmeniz kaydıyla OkulTakvimi.com aracığıyla tarafınıza sağlanmaktadır ve Sitenin üyelik bölümlerine erişerek veya bunları kullanarak Üyelik Sözleşmesi’nin ve Kullanım Şartlarının hüküm ve koşullarını kabul etmiş olursunuz. İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Kullanım Şartlarını kabul etmemeniz ve bunlara uymamanız durumunda, Sitenin üyelik bölümlerine erişmemeniz veya bu bölümleri kullanmamanız gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

OkulTakvimi.com, dilediği zaman, kendi takdiriyle işbu Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını veya herhangi bir kısmını, Sitede yayınlanan bir bildirim ile, bildirimin yayınlandığı andan itibaren geçerli olmak üzere değiştirme veya düzeltme hakkını saklı tutar. Böyle bir bildirim sonrasında Sitenin üyelik bölümlerini kullanmaya devam etmeniz, OkulTakvimi.com tarafından yukarıda izin verildiği şekilde gerçekleştirilen her türlü değişik veya düzeltme de dâhil olmak üzere işbu Üyelik Sözleşmesi hüküm ve koşullarını bağlayıcı olarak kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin hüküm veya koşullarının tarafınızca kabul edilemez hale geldiği herhangi bir zamanda, Sitenin üyelik bölümlerini kullanmayı derhal sonlandırmanız gerekmektedir.

 • İndirme Kredileri

İndirme kredileri, Sitenin üyelik bölümünde yer alan Kredi Satın Alma Sayfasından satın alınabilir. Krediler çevrimiçi olarak VISA, MasterCard, AMEX, PayPal veya posta aracılığıyla çek ya da ödeme emri ile satın alınabilir.

Site üzerinden satın alınan kredilerin fiyatı, satın alma anında Sitede belirtilen fiyat olacaktır. Kredi kartı bilgilerinin sunulması ile alıcı, kart sahibinin kendisi olduğunu ve vermiş olduğu fatura bilgilerinin doğruluğunu taahhüt etmektedir. Ürün veya hizmetin satın alınmasına onay vererek, OkulTakvimi.com’a, belirtilen kredi kartından veya PayPal hesabından toplam satış tutarı miktarında ücretlendirme yapmak üzere yetki vermektesiniz.

Yeni Zelanda, Japonya, Malezya, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Singapur veya Tayland’da ikamet etmeniz ve kredi kartı ile ödemeyi tercih etmeniz halinde, ödeme işlemi Avrupalı bir Ödeme Alıcı tarafından yapılacaktır ve OkulTakvimi.com ve sizin aranızda bir sözleşme niteliği taşımaktadır. Yürürlükteki tüm vergilerden ve (kredi kartı ücretleri, döviz kuru ücretleri ve sınır ötesi ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) yürürlükteki tüm Üçüncü Taraf ücretlerinden siz sorumlusunuz.

Eğer Brezilya’da ikamet ediyor ve kredi kartınız ile kredi satın alıyorsanız, aynı zamanda aşağıdakileri de kabul etmiş olmaktasınız:

a) Biz ve bizim adımıza ödeme işlemlerini gerçekleştirecek her türlü ödeme işlemcileri, FX sözleşmesi akdetmek ve kredi kartı ile yapılmış olan ödemelere ilişkin fonları göndermeye tarafınızca yetkili kılınmaktadır; ve

b) Adımıza işlem gerçekleştirecek olan her türlü ödeme işlemcileri bu işlemle ilişkili olarak ortaya çıkabilecek vergileri tahsil etmekle yükümlü değildir.

 • İçerik Kullanımı

Sitenin, OkulTakvimi.com ve bağlı kuruluşlarının veya diğer üçüncü kişilerin (diğer üyeler dahil) telif hakkı, marka veya diğer mülkiyet hakları ile korunan bilgi, yazılım, fotoğraf, illüstrasyon, ses dosyası, video dosyası, animasyon, flash dosyaları, veri dosyaları, kod parçacıkları ve diğer materyalleri (müştereken ,”İçerik”) içerdiğini veya içerebileceğini kabul etmektesiniz.

Hiçbir İçeriği, tamamen veya kısmen, aksi bu Üyelik Sözleşmesi’nde ve İçeriğin indirildiği an itibariyle yürürlükte olan başka bir sözleşmede (İçerik Lisans Sözleşmesi gibi) açıkça izin verilmedikçe değiştiremez, yayınlayamaz, iletemez, aktaramaz veya satamaz, çoğaltamaz, bunlardan türev çalışmalar oluşturamaz, yayamaz, icra edemez, görüntüleyemez, tersine mühendisliğini yapamaz veya herhangi bir şekilde kendi çıkarınıza kullanamazsınız.

İçerik, Siteye, münhasır veya gayri münhasır olarak Sanatçı Tedarik Sözleşmesi (her biri bir Tedarik Sözleşmesi) imzalayan üyeler tarafından sağlanmaktadır. Geçerli olan Tedarik Sözleşmesinin hükümleri uyarınca, tamamı tarafınıza ait olan herhangi bir İçeriği Sitede yayınlayabilirsiniz. Yalnızca işbu Üyelik Sözleşmesi ve geçerli İçerik Lisans Sözleşmesi koşullarına uygun olarak İçerik indirebilirsiniz.

 • Kayıt Verileri ve Hesap Güvenliği

Siteyi kullanımınızla ilgili olarak: (a) Sitede yer alan herhangi bir kayıt formuyla istenebileceği gibi kendinizle ilgili doğru, güncel ve eksiksiz bilgi sunmayı (“Kayıt Verileri”); (b) Kayıt Verileri ve OkulTakvimi.com’a sağladığınız diğer bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz tutmak için muhafaza etmeyi ve zamanında güncellemeyi; (c) şifreniz ve kimliğinizin güvenliğini muhafaza etmeyi; (d) hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımını veya diğer bir güvenlik ihlalini OkulTakvimi.com’a derhal bildirmeyi; (e) hesabınız altında tüm aktivitelerin sorumluluğunu üstlenmeyi ve (f) Kayıt Verileri ve OkulTakvimi.com’a sağladığınız diğer tüm bilgilerin yetkisiz erişimine ait tüm riskleri üstlenmeyi kabul etmektesiniz.

 • Davranış Kuralları

Siteyi yasadışı veya işbu Sözleşme ile izin verilmeyen herhangi bir amaçla kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. Örnek olarak ve sınırlama olmaksızın, Site ’ye yükleme yaparken veya Site aracılığıyla her türlü forum, sohbet odası veya Site üzerinden ya da Site aracılığıyla erişilen diğer söyleşiler (Forum) dahil iletişimde bulunurken aşağıda yer alanlardan herhangi birini yapmayacağınızı kabul etmektesiniz:

 • Başkalarının adını lekelemek, istismar etmek, taciz etmek, gizlice izlemek, tehdit etmek veya (gizlilik hakkı gibi) yasal haklarını ihlal etmek.
  • Karalayıcı, ihlal yaratan, müstehcen, pornografik, cinsel, uygunsuz veya yasadışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak veya haber olarak yaymak.
  • Fikri mülkiyet kanunları (veya mahremiyet veya gizlilik hakkı) kapsamında korunan yazılım veya diğer materyalleri içeren dosyaları, söz konusu haklara ve bunların denetim hakkına sahip olmaksızın yahut tüm gerekli rızaları almaksızın yüklemek veya aktarmak.
  • Başka bir bilgisayarın işletimini engelleyecek veya hasar verebilecek virüs, bozuk dosya veya her türlü benzer yazılım veya programı içeren dosyaları yüklemek veya aktarmak.
  • Yüklenmiş olan herhangi bir dosyadaki eser sahibi atıflarını, yasal bildirimleri veya tescilli unvan veya etiketleri silmek.
  • Yüklenen dosyada bulunan yazılım veya diğer materyallerin menşeini veya kaynağı üzerinde tahrifat gerçekleştirmek.
  • Her türlü mal veya hizmeti satmak üzere reklam veya teklif yapmak ya da anket, yarışma veya zincir mektupları yönlendirmek veya iletmek.
  • Bir Forumun başka bir kullanıcısı tarafından yayınlandığını bildiğiniz veya makul surette bilmeniz gereken, bu sebeple yasal olarak dağıtılamayacak bir dosyayı yüklemek.
  • Site veya OkulTakvimi.com’un faaliyet konusu ile rakip olabilecek bir şekilde Site üzerinden elde edilen her türlü ileti veya İçerik veya diğer bilgileri kullanmak.

Forumların kamuya açık olduğunu ve özel iletiler olmadıklarını kabul etmektesiniz. Bunlara ek olarak, üçüncü kişinin hiç bir iletisinin veya İçeriğinin OkulTakvimi.com tarafından desteklenmediğini ve yine üçüncü kişinin hiçbir iletisinin veya İçeriğinin OkulTakvimi.com tarafından gözden geçirilmiş, elenmiş veya onaylanmış olarak değerlendirilemeyeceğini kabul etmektesiniz. Yukarıda da açıklandığı üzere, OkulTakvimi.com Site’de yayınlanan her türlü ileti, İçerik veya diğer materyalleri herhangi bir sebeple bildirmeksizin kaldırma hakkını saklı tutar.

Ayrıca Siteye zarar verecek, devreden çıkaracak, kapasitesini zorlayacak veya ağırlaştıracak hiçbir şekilde Siteyi kullanmayacağınızı veya diğer tarafların kullanımına veya Siteden istifade etmelerine müdahale etmeyeceğinizi de kabul etmektesiniz. Yine, Site ile ilişkilendirilmiş diğer tüm OkulTakvimi.com üye hesapları, bilgisayar sistemleri veya ağlarına izinsiz erişim elde etme girişiminde bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz. Aynı zamanda, Site tarafından kasten erişilebilir hale getirilmemiş veya sunulmamış olan herhangi bir materyali ya da bilgiyi hiçbir şekilde elde etmemeyi veya elde etme teşebbüsünde dahi bulunmamayı kabul etmektesiniz.

 • İçerik Yönetimi

OkulTakvimi.com, Siteye yüklenen tüm iletileri veya İçeriği gözden geçirmez ve geçiremez; ve söz konusu iletilerin içeriğinden veya İçerikten sorumlu değildir. Yukarıdaki hükümlerle bağlı olmaksızın, OkulTakvimi.com tamamen kendi takdiri ile, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ihlal eden veya edebilecek nitelikle olan ya da kabul edilemez olarak belirleyebileceği her türlü ileti veya İçeriği silme, taşıma veya düzenleme hakkını saklı tutar. Üye adınızı kullanarak yaptığınız tüm iletişimlerden ve yüklediğiniz İçerikten münhasıran sizin sorumluluğunuzdadır. OkulTakvimi.com, tamamen kendi takdiri ile belirleyeceği şekilde, herhangi bir İçerikteki her türlü hatayı veya ihmali düzeltme hakkına sahiptir ancak bundan sorumlu değildir. Kabul edilebilir İçeriği belirlemek için OkulTakvimi.com tarafından gerçekleştirilen her türlü içerik elemesinin sadece nezaketen yapıldığını kabul etmektesiniz.

OkulTakvimi.com LP başkalarının fikri mülkiyetine saygı duyar ve biz de kullanıcılarımızdan aynısını bekleriz. Çalışmanızın telif hakkı ihlali oluşturan bir şekilde kopyalandığı veya fikri mülkiyet haklarınızın ihlal edildiği kanaatinde iseniz, lütfen söz konusu ihlali Kullanım Şartlarındaki İhlal Şikayetinde Bulunma Bildirimi ve Prosedüründe belirtildiği şekilde OkulTakvimi.com’a bildirin.

 • Gizli Bilgiler

İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni akdetmek ve Site’yi kullanmak suretiyle elde ettiğiniz Gizli Bilgilerin (aşağıda tanımlanan), OkulTakvimi.com’un veya onun lisans verenlerinin değerli, gizli, mülkiyete ilişkin bilgiler içerdiğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi süresince ve bunun sonrasında, OkulTakvimi.com’nın açık yazılı rızası olmadan, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında özel olarak izin verilen ya da yürürlükteki kanunun gerektiği haller haricinde, söz konusu Gizli Bilgileri kimse ile paylaşmayacağınızı veya işbu Gizli Bilgileri kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Bu Üyelik Sözleşmesi’nin amacına uygun olarak, Gizli Bilgileri; kendi iş modelleri ve faaliyetleri, süreçleri, ürünleri, tasarımları, fiyatlandırması, promosyonları, iş planları, iş fırsatları, mali durumları, araştırmaları, geliştirmeleri, bilgi birikimi, ticari sırları, eğitim materyalleri, personeli, müşterileri, metodolojileri, başkalarına ait olan Site içeriği ve diğer fikri mülkiyetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın gizli olarak belirlenmiş veya makul bir şekilde gizli olarak düşünülmesi gereken OkulTakvimi.com’un, oun üyelerinin, bağlı şirketlerinin, lisans verenlerinin veya lisans alanlarının işleri veya yönetimi ile ilgili tüm ve herhangi bir veri, bilgi, belge, yazılım veya materyal anlamına gelmektedir.

 • Tazminat

OkulTakvimi.com’a ve onun bağlı kuruluşları ve her birinin ayrı ayrı olmak üzere yöneticileri, yetkilileri, çalışanları, hissedarları, ortakları veya temsilcilerini (müştereken, “OkulTakvimi.com Tarafları”) aşağıdakilerle bağlantılı olarak OkulTakvimi.com Tarafları’na yönlendirilen herhangi bir iddia, OkulTakvimi.com Tarafları’nca yerine getirilen herhangi bir yükümlülük, karşılanan zarar, maliyet veya masraf(aracı ve müşteri bazındaki avukatlık ; ücretleri dahil) durumunda zararlarını tazmin etmeyi, savunmayı ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul etmektesiniz: (i) tarafınızca izin verilmiş olsun veya olmasın, herhangi bir kişi tarafından sizin Üyelik Adınız ile Sitenin kullanılması veya kullanıldığının iddia edilmesi; (ii) veya Üyelik Adınız ile gerçekleştirilen her türlü iletişimden veya yüklenen İçerikten kaynaklanması; veya (iii) tarafınızca işbu Üyelik Sözleşmesinin her türlü ihlali. OkulTakvimi.com, masrafları size ait olmak üzere, aksi halde tarafınızdan tazmine tabi olan her türlü konuyu özel olarak savunma veya denetleme hakkını saklı tutmaktadır ve böyle bir durumda, ilgili iddiaya ilişkin savunmanın OkulTakvimi.com tarafından yapılması üzere işbirliği sağlamayı kabul etmektesiniz.

 • Süre ve Sona Erme

İşbu Üyelik Sözleşmesi feshedilene kadar yürürlüktedir. Bu Üyelik Sözleşmesi’ni dilediğiniz zaman bize ulaşarak veya kimliğinizin ve fesih iradenizin teyit edilmesine imkan veren ve OkulTakvimi.com tarafından kabul edilen diğer yazılı ihbarlar aracılığıyla feshedebilirsiniz. OkulTakvimi.com, önceden herhangi bir ihbar yahut başka bir yükümlülüğü olmaksızın, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir nedenle, dilediği zaman Sitenin üyelik bölümlerine erişim hakkınızı kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar. OkulTakvimi.com, önceden herhangi bir ihbar yahut başka bir yükümlülüğü olmaksızın, herhangi bir özellik, veritabanı veya İçeriğin erişilebilirliği dahil olmak üzere Sitenin tüm görünümlerini dilediği zaman değiştirebilir, askıya alabilir veya durdurabilir.

OkulTakvimi.com, ayrıca OkulTakvimi.com tarafından makul bir şekilde belirlenmiş uzun bir süre için Sitenin üyelik bölümlerine erişim sağlamamak suretiyle etkin olunmaması nedeniyle Sitenin üyelik bölümlerine erişiminizi sonlandırabilir veya askıya alabilir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin sona ermesi, Üyelik Sözleşmesi’ne istinaden OkulTakvimi.com’a yapacağınız vadesi gelmiş olan herhangi bir tutarı ödeme yükümlülüğünüzü veya herhangi bir İçeriğin veya Sitenin üyelik bölümlerinin bu Üyelik Sözleşmesi veya İçeriğin indirildiği an itibariyle akdedilmiş olan herhangi bir başka sözleşme (örneğin İçerik Lisans Sözleşmesi) kapsamında izin verilen şekilden farklı kullanmama yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmaz. Bu Üyelik Sözleşmesi’nin sona ermesi, OkulTakvimi.com’un bu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan hak, defi ve sorumluluk sınırlamalarına halel getirmeksizin gerçekleştirilecektir ve işbu Üyelik Sözleşmesi’nin sona ermesinin ardından bu hak, defi ve sorumluluk sınırlamaları geçerliliklerini koruyacaktır.

Sitenin üyelik bölümlerine erişiminizin sona ermesi üzerine, hesabınızda kalan tüm indirme kredilerini kaybedeceğinizi kabul etmektesiniz.

 • GARANTİNİN REDDİ

BU SİTE, BURADA YER ALAN HER TÜRLÜ İÇERİK DAHİL, KASTEDİLEN BEYAN, TİCARİ GARANTİLER VEYA KOŞULLAR VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, ALENEN VEYA ZIMNİ OLARAK, HER TÜRLÜ BEYAN, GARANTİ VEYA KOŞUL OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ” TEDARİK EDİLMEKTEDİR. OKULTAKVİMİ.COM, BU SİTENİN VEYA İÇERİĞİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI VEYA KULLANIMININ KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI BEYAN VEYA TAAHHÜT ETMEMEKTEDİR.

OKULTAKVİMİ.COM, SİTENİN VEYA SİTE ÜZERİNDEN İNDİREBİLEN TÜM İÇERİĞİN VİRÜS VEYA BENZERİ BULAŞICI VEYA ZARAR VERİCİ ÖZELLİKLERİ İÇERMEDİĞİNİ BEYAN VEYA TAAHHÜT ETMEMEKTEDİR.

 • SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

BURADA YER ALAN TÜM İÇERİK VEYA BİLGİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN SİTENİN KULLANIMIYLA İLGİLİ TÜM SORUMLULUK VE RİSKİ KABUL ETMEKTESİNİZ.

HİÇBİR DURUMDA, OKULTAKVİMİ.COM VEYA OUN YÖNETİCİLERİ, YETKİLİLERİ, ÇALIŞANLARI, PAYDAŞLARI, ORTAKLARI, LİSANS VERENLERİ VEYA TEMSİLCİLERİNDEN HERHANGİ BİRİ, SÖZ KONUSU EYLEM BİR SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL(İHMAL DAHİL), FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİNDEN VEYA BAŞKA BİR İHLALDEN KAYNAKLANIYOR OLSUN VEYA OLMASIN, BU SİTE, İÇERİK VEYA BUNLARIN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜ VEYA BURADA SİZE VERİLEN HER TÜRLÜ HAKLARI KULLANIMINIZ, BUNLARA BAĞLI OLMANIZ, ERİŞMENİZ VEYA BUNLARI KÖTÜYE KULLANMANIZ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, BU ÜYELİK SÖZLEŞMESİNE GÖRE VEYA ÜYELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ İDDİA, KAYIP, HASAR, FİİL, DAVA VEYA DİĞER USULLERLE BAĞLANTILI OLARAK (KAR KAYBI VEYA ZARARI, KESİNTİ, İŞ BİLGİLERİNİN KAYBI VEYA DİĞER HER TÜRLÜ MADDİ KAYIPLAR DAHİL) BU ZARAR İHTİMALLERİ KONUSUNDA OKULTAKVİMİ.COM BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HER TÜRLÜ ARIZİ, DOLAYLI, CEZAİ, MADDİ VE CEZAİ VEYA BUNLARIN SONUCUNDA OLUŞAN HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

HER DURUMDA; OKULTAKVİMİ.COM’UN İŞBU ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NDEN VEYA SİTE YA DA İÇERİĞİN TAMAMININ VEYA HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜN HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN, KULLANIMI VEYA SUİİSTİMALİNDEN DOĞACAK TOPLAM AZAMİ SORUMLULUĞU BEŞ (5,00$) ABD DOLARI İLE SINIRLIDIR.

ARIZİ VEYA BUNLARIN SONUCUNDAN DOĞAN HASARLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞUN SINIRLAMASINA VEYA HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEYEN YARGI ALANLARINDA YUKARIDAKİ SINIRLAMA VEYA HARİCİYETSİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAKTIR. BU YARGI ALANLARINDA, OKULTAKVİMİ.COM VEYA OUN YÖNETİCİLERİ, YETKİLİLERİ, ÇALIŞANLARI, HİSSEDARLARI, ORTAKLARI VEYA TEMSİLCİLERİNİN HERHANGİ BİRİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YASA TARAFINDAN İZİN VERİLEN EN YÜKSEK MİKTAR İLE SINIRLIDIR.

 • Yaş ve Sorumluluk

Siteyi kullanmak için gerekli yasal yaşta olduğunuzu ve Siteyi kullanmanızın bir sonucu olarak meydana gelebilecek her türlü sorumluluk için bağlayıcı olan yasal yükümlülükleri sağladığınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz. Sitenin tarafınızdan kullanımından (aynı zamanda Üye Adınızın ve parola(ları)nızın sizinle birlikte yaşayan reşit olmayanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, kullanılmasından) tamamıyla sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Adınız veya hesabınız kullanılarak Sitenin reşit olmayanlar tarafından kullanılmasına nezaret edeceğinizi kabul etmektesiniz.

 • Uygulanacak Hukuk

Site, Türkiye’nin İzmir İli içerisindeki OkulTakvimi.com tarafından denetlenir, işletilir ve yönetilir. Bu Siteye Türkiye’nin tüm illerinden ve bölgelerinden erişilebildiği gibi dünya üzerindeki diğer ülkelerden de erişilebilir. Bu yargı alanlarının her biri İzmir İlinden farklı kanunlara sahip olduğundan, bu Siteye erişerek, bu Üyelik Sözleşmesinin (kanunlar ihtilafı kurallarını hesaba katmaksızın) İzmir İli kanunları ve yürürlükteki Türkiye federal kanunlarının uygulanacağını ikrar ve kabul etmektesiniz. Burada, bu Üyelik Sözleşmesinin dava konusu ile ilgili olarak Türkiye’nin İzmir İlinin Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini gayrikabil-i rücu kabul etmektesiniz. Bu Üyelik Sözleşmesi’ne, uygulaması özellikle hariç tutulmuş olan Malların Uluslararası Satışına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi uygulanmayacaktır.

Sitenin üyelik bölümlerine ilk olarak erişim verildiğinde tarafınızdan sağlanan adres veya iletişim bilgilerine veya kullanılmak üzere tarafımıza yazılı olarak belirttiğiniz diğer adreslere zaman zaman, teslim alındı belgesi ile taahhütlü posta veya gece kuryesi, e-posta ile gerekli her türlü bildirim veya işlem için yapılacak olan bildirimlere rıza göstermektesiniz.

Geçerliliği, yorumlanması, ifası ve ihlali dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olarak, buna istinaden veya bundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlık, tahkimin talep edildiği tarihte yürürlükte olan Tahkim Kanunun (İzmir) kurallarına uygun olarak Bayraklı, İzmir’deki tahkimlere sunulacaktır.

OkulTakvimi.com, haklarını elde etmek veya ücretlerini tahsil etmek için tahkim yerine mahkemeye gitmek zorunda kalırsa, OkulTakvimi.com’un başarılı olması durumunda yasal ücretlerini, maliyetlerini ve harcamalarını OkulTakvimi.com’a ödemeyi kabul etmektesiniz.

 • Genel

Bu Üyelik Sözleşmesinin hükümlerine ek olarak, Kullanım Şartlarının hükümlerini ve burada atıfta bulunularak dahil edilmiş olabilecek diğer sözleşmeleri incelediğinizi özellikle kabul ve ikrar etmektesiniz ve burada dahil edilmiş oldukları ölçüde bunların bağlayıcı olduğunu kabul etmektesiniz.

OkulTakvimi.com ;un bu Üyelik Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün uygulanması konusunda ısrarcı olmaması veya bu konuda katı bir performans göstermemesi, herhangi bir hükümden veya haktan feragat olarak yorumlanamaz.

Bu Üyelik Sözleşmesi hükümlerinden herhangi biri veya bunların bir kısmı tamamen veya kısmen taraflar nezdinde yürürlüğe konulamaz ise veya tarafların anlaşamaması durumunda, yetkili yargı yeri mahkemesi, yürürlüğe konulamayan hükümlerin tamamı veya bir kısmının koşullarını mümkün oldukça yakın bir şekilde yansıtan, yürürlüğe konulabilir hüküm veya hükümleri veya bunların kısımlarını devreye sokacaktır. Bu Sözleşme size özeldir ve OkulTakvimi.com ;un önceden yazılı izni olmaksızın tarafınızca başkasına devredilemez. OkulTakvimi.com işbu Sözleşmeyi, söz konusu taraf koşullara bağlı kalmayı kabul ettiği sürece rızanızı almaksızın başka bir kişiye devredebilir.

Taraflar bu Üyelik Sözleşmesinin ve bunlarla ilgili tüm belgelerin İngilizce dilinde düzenlemesini talep etmişlerdir.

 • İletişim

Siteye veya bu Üyelik Sözleşmesi’ne ilişkin sorularınız varsa, lütfen bize ulaşın.

 • İkrar

BU ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİ OKUYUP ANLADIĞINIZI VE HÜKÜM VE KOŞULLARINA BAĞLI OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ ONAYLAMAKTASINIZ. AYRICA, SİZ VE OKULTAKVİMİ.COM İLE ARANIZDAKİ SÖZLEŞMENİN EKSİKSİZ VE MÜNHASIR BİR BEYANI OLDUĞUNU, ÖNCEKİ TÜM YAZILI VEYA SÖZLÜ, SÖZLEŞMELERİ VEYA TEKLİFLERİ VE BU ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN KONUSU İLE İLGİLİ TARAFINIZ VE OKULTAKVİMİ.COM ARASINDAKİ TÜM DİĞER İLETİŞİMİ HÜKÜMSÜZ KILDIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.